Çocuk Eğitiminde Çevrenin Etkisi Nedir?

Çevrenin Çocuk Gelişimindeki Etkileri Nelerdir?


Çocuk Gelişimi Nedir?

Çocuklarımız dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren, muhteşem donanımlarıyla dünyaya gelirler. Bu donanımlar çocuğumuzun geleceğini oluşturan en temel enstrümanlardır. Peki nedir bu geleceği oluşturan temel donanımlar ve yetenekler?

Geleceği Oluşturan Temel Donanımlar Ve Yetenekler Nelerdir?

Dünyaya gözlerini açmış her fert, her birey dünyayı anlamak ve tanımak üzerine görme, işitme, dokunma gibi yeteneklerini çevresini anlayabildiği yaşlara yani temel olarak 3-4 yaşlarına kadar bu bilinci yerine getirmeye ve gerçekleştirmeye yönelik kullanır o enstrümanları. Asıl çocuk gelişimi dediğimiz çocuğun çevresindeki kişileri taklit etmesi esasına dayanan gelişme çağı 3-4 yaşlarda başlar. Çocuğun gelecek senelerdeki yönelimlerinin temelini oluşturan ve davranış bilimlerinin de üzerinde durduğu asıl yaş grubudur.

Asıl olarak bu evrede bahsedilen ve yaklaşık 15-18 yıl daha devam edecek ve çocuğun evrensel ahlak yasalarını tanıdığı iyi-kötü, yararlı-zararlı, gibi temel ayrımları yapabildiği ve çevresini taklit edebildiği evredir.

6-10 yaşındaki kısımda ise sanatsal yönelimlerini bulduğu spora merakının olup olmadığı okuma alışkanlığını kazandığı evredir. Meslek seçimlerinin de temelinde bu yatmaktadır. Çocuğun yaratıcılığı olan alanlarda doğru eğitimi almış, kurslara ve veya ailesindeki bireylerin yardımıyla geliştirilen bir beceri insanın bütün hayatında dünyayı anlama konusunda yardımcı olacak kalıcı bir nitelik kazanacaktır.

Çevrenin Çocuk Gelişimindeki Etkileri Nelerdir? (Psikolojik Etkileri) 

İyi Çevrede Yetişen Çocuklar
Yıllardır süregelen araştırmalar bize göstermiştir ki sağlıklı bir aile yapısına sahip çocuklar kendilerini ifade etmek konusunda sıkıntı yaşamamakta hayatının belirli dönemlerinde yani herhangi bir zorlukla karşılaştığı zaman vereceği psikolojik savaşı kazanmasını ve muhakeme yeteneğini kazanmış insanlar olmuşlardır.
Kötü Çevrede Yetişen Çocuklar
Şiddete meyilli, öfke kontrol problemi yaşayan, suç işemeye meyilli insanlar ise daha çok aile içi geçimsizlik nedeniyle veya uğradığı fiziksel yahut psikolojik şiddet yüzünden, muhakeme yeteneğinden yoksun ve gelecek kaygısı gütmeyen kimse olmuşlardır.

Çocuk Gelişiminde Ebeveynlere Düşen Sorumluklar Nelerdir?

Çocuk gelişiminde en temel ve en önemli görev çevreye düşmektedir. Aileler, ebeveynler çocukların sorduğu bütün sorulara kolay anlaşılabilir ve net cevap vermek durumundalar. Sanılanın aksine çocuklar unutmaz ve beynin bilinçaltı kodlarına ham bilgiyi yerleştirirler. Çocuklarının yanında argo konuşan, küfreden bireyler çocukların ergenlik döneminde asileşmesine sebep olmaktadırlar. Aile içi şiddet, baskı, aşağılama, argo, küfür kullanımı çocuğu doğrudan kötü etkileyen ve özgüven kaybı ve dahi saldırganlık barındıran bireyler haline getirebileceği gibi hayatının hiçbir evresinde anlaşılamayan ve empati yapamayan bireyler yaratmanıza sebep olacaktır.

Bunun yanında çocuğun en az bir sanat faaliyetiyle ilgilenmesi de çocuğun yaratıcı bir birey olmasına yardım sağlayacağı gibi ileride de sosyal bir çevrede bulunurken çocuğun sosyal yaşamda da aktif rol almasını kolaylaştıracak bir yetenek olacaktır.

Spor konusunda da yine aynı şekilde en az bir spor dalıyla tanışmış çocuğun, enerjisini atacağı sağlıklı bir birey olma konusunda kendini gerçekleştireceği bir branş edinmiş olacaktır.

Çocuğunuza okuma sevgisi aşılayın. Okumak her zaman çocuğu bir adım önde tutacak, olaylar arasında bağlantı kurmasını kolaylaştıracaktır. Dünyayı okumak ve anlayışlı empatik bireyler yaratmak kurtaracaktır.

Esenlikler ile kalmanız temennisi ile.
Hoşçakalın.
Yorumları Göster

Yorum Gönder