Çocuklarda Sosyalleşme Süreci

Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Rolü
Çocuğun sosyalleşme süreci

Çocuklarda Sosyalleşme Süreci

Çocuklarda sosyalleşme süreci anneyle kurulan ilk temasların ardından başlar. Ardından farklı insanlarla temas kurarak kendisinin iletişim yeteneklerini zamanla geliştirir. Konuşmanın başlamasıyla çocuğun iletişime kurma kabiliyeti ciddi oranda artar. Bu şekilde sosyalleşmeye devam eden çocuk için sosyalleşme dönemi en az diğer dönemler kadar önemlidir. İlk etapta sadece aile çevresiyle iletişim kuran çocuklar, okulun başlamasıyla birlikte akranlarıyla daha sıkı iletişim kurmaya başlar. Bu aşamada çocuk için akranlarıyla olan iletişim çok daha ön plandadır. Bu dönemde yaşıtları ile bilgi alışverişinde bulunarak hızla sosyalleşir; bir nevi bağımsızlığını ispatlar.

Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Rolü

Çocuğun sosyalleşme sürecinde ailenin rolü sanıldığından çok daha önemlidir. Öyle ki bu süreçte ebeveynlerin yapacağı aykırı hareketler çocuğun sosyalleşme sürecini ciddi anlamda zora sokabilir. Yeterli seviyede sosyalleşmeyen ve kendini ifade etmeyen çocuklar zaman içerisinde içine kapanık davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum sosyalleşmeyi engellemesinin yanında ilerleyen dönemlerde psikolojik sıkıntıların ortaya çıkmasına da neden olabilir. Alileler mümkün olduğunca çocuğun sosyalleşmesine yardımcı olmalı gerekirse sosyalleşme alanları yaratılmalıdır. Okulda sosyalleşmenin sağlanması içinse öğretmenle yakın temas halinde olunabilir. Öte yandan yapılan araştırmaların aile içi iletişiminde sosyalleşme noktasında önemli olduğunu göstermiştir. Aile içi iletişimi güçlü olan ailelerin çocukları sosyalleşmeye daha açıkken, aile içi iletişimi zayıf olan ailelerin çocukları özgüven ve sosyalleşmek noktasında daha çok sıkıntı yaşamaktadır.

Çocuğun Sosyalleşmesinin Önemi

Sosyalleşme insan doğasının en büyük gerekliliklerinden birisidir. Tıpkı bedensel gelişim yemek su ve diğer yiyeceklere ihtiyaç duyulduğu gibi mental gelişim içinde sosyalleşme şarttır. Üstelik bu ihtiyaç çocuk dünyaya geldikten hemen sonra başlar. Bu nedenle çocuklarda sosyalleşme ihtiyacının sağlıklı şekilde karşılanması önemlidir. Bu sürecin sağlıklı şekilde ilerletebilmesi adına yetişkinlerin elinde büyük bir fırsat vardır; tabi ki oyun. Çocuğun sosyalleşme sürecinde oyunun önemi oldukça fazladır. Çocuk sık sık yaşıtlarıyla bir araya getirilmeli ve oyun oynamaya teşvik edilmelidir. Öte yandan çeşitli etkinliklerde sosyalleşme açısından son derece faydalı olabilir. Sosyal yönü gelişen çocuklar ilerleyen dönemlerde daha özgüvenli ve daha aktiftir.

Yorumları Göster

Yorum Gönder